Arabian Horse Pedigree for AA KARRA MAGIDAA

EL HALIMAAR AHR*203125 Grey 1980 *ANSATA IBN HALIMA++ AHR*15897 Grey 1958
NAZEER RAS*247 Grey 1934
HALIMA RAS*420 Bay 1944
RDM MAAR HALA AHR*92867 Grey 1973
EL HILAL AHR*35261 Grey 1966
MAAR JUMANA AHR*21293 Bay 1962
RICHTER MH AHR*504968 Grey 1994
FASARRA AHR*209643 Grey 1980 *FARAZDAC AHR*114298 Grey 1966
ALAA EL DIN EAO*352 Chestnut 1956
FARASHA EAO*90 Chestnut 1951
*MASARRA AHR*100685 Chestnut 1972
TUHOTMOS EAO*58 Bay 1962
BINT EL NIL EAO*188 Chestnut 1963
RICHTEOUS AHR*578437 Grey 1999
SHAIKH AL BADI AHR*54456 Grey 1969 *MORAFIC AHR*32261 Grey 1956
NAZEER RAS*247 Grey 1934
MABROUKA EAO*12 Chestnut 1951
*BINT MAISA EL SAGHIRA++ AHR*23220 Bay 1958
NAZEER RAS*247 Grey 1934
MAISA EAO*213 Bay 1948
BINT BINT MAGIDAA AHR*427497 Grey 1987
BINT MAGIDAA AHR*62907 Grey 1970 *KHOFO++ AHR*32265 Grey 1965
MORAFIC EAO*29 Grey 1956
NABILAH EAO*166 Chestnut 1960
*MAGIDAA AHR*56075 Chestnut 1964
ALAA EL DIN EAO*352 Chestnut 1956
MAYSA EAO*519 Chestnut 1955
AA KARRA MAGIDAA AHR*657718 Grey 2012 
EL HILAL AHR*35261 Grey 1966 *ANSATA IBN HALIMA++ AHR*15897 Grey 1958
NAZEER RAS*247 Grey 1934
HALIMA RAS*420 Bay 1944
*BINT NEFISAA AHR*23223 Grey 1959
NAZEER RAS*247 Grey 1934
NEFISA RAS*429 Grey 1945
IMPERIAL AL KAMAR AHR*382684 Grey 1987
IMPERIALSONBESJUL AHR*184931 Grey 1979 HOSSNY AHR*36240 Grey 1966
*ANSATA IBN HALIMA AHR*15897 Grey 1958
*SANAAA AHR*30265 Grey 1961
*SERENITY SONBOLAH AHR*50737 Chestnut 1967
SAMEH IOHB*139 Grey 1945
BINT OM EL SAAD EAO*361 Chestnut 1958
IMPERIAL KARREE AHR*568531 Grey 1999
*IBN SAFINAZ AHR*247122 Grey 1981 SEEF EAO*290 Bay 1959
MASHHOUR RAS*360 Bay 1941
ELWYA EAO*220 Chestnut 1950
SAFINAZ EAO*695 Chestnut 1970
ALAA EL DIN EAO*352 Chestnut 1956
RAMZA EAO*507 Chestnut 1963
IMPERIAL SAFILLLA AHR*481657 Grey 1992
IMPERIAL MISTILLL AHR*324739 Bay 1984 *JAMILLL AHR*268275 Grey 1975
MADKOUR I GASB*555 Grey 1971
HANAN GASB*276 Bay 1967
ANSATA NILE MIST AHR*94535 Bay 1973
ANSATA IBN SUDAN AHR*32342 Grey 1965
FALIMA AHR*31956 Bay 1965

Copyright © 1996-2013 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.